Bondelaget inviterer sauebønder

Bondelaget inviterer alle sauebønder i Nord-Trøndelag til møte på Snåsa mandag 29. september.

Hva er status og hvordan kan Bondelaget jobbe? Det er tema for møtet om rovdyr på Snåsa. Bildet tatt for noen år siden i Lierne, hvor det er svært få sau igjen. (Foto: Steinar Johansen)
Hva er status og hvordan kan Bondelaget jobbe? Det er tema for møtet om rovdyr på Snåsa. Bildet tatt for noen år siden i Lierne, hvor det er svært få sau igjen. (Foto: Steinar Johansen)

- Vi ønsker å snakke med folk i næringa, både for å bli oppdatert om status og fordi vi bryr oss om hvordan folk har det. Vi ønsker også innspill på hvordan vi kan jobbe framover, sier nestleder og rovdyransvarlig Borgny Grande i Nord-Trøndelag Bondelag.

Møtet blir uten eksterne innledere - bare Bondelagets egne deltar. Men alle som driver med sau, både medlemmer og ikke-medlemmer, er invitert. Gjensidig orientering er målet med møtet.

Bartnes kommer

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes kommer til rovdyrmøtet.
Bondelagsleder Lars Petter Bartnes kommer til rovdyrmøtet.
Til møtet kommer leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag, og han skal innlede om hvordan Bondelaget jobber med rovdyr og hva som prioriteres.

Borgny Grande skal orientere om hvordan det jobbes i Nord-Trøndelag, og hun vil presentere den felles plattformen om ny rovdyrpolitikk som ble laget i sommer.

En eller to sauebønder vil orientere om rovdyrproblemene slik de ser det.

- Hvorfor holde et slikt møte nå?
- Med ny regjering trodde vi det skulle bli en annen rovdyrpolitikk. I stedet ser vi at det strammes enda mer inn. Den nye regjeringa er mer tydelig på at rovdyr skal prioriteres kraftigere i prioriterte yngleområder for rovdyr, og at beitedyr da må vike, sier Borgny Grande.

Store deler av Nord-Trøndelag er prioritert yngleområde for ett eller flere av rovdyrene. Hvis prinsippet om å prioritere rovdyr skal gjelde alle rovdyr, vil det være dramatisk for beitenæringa i Nord-Trøndelag, påpeker hun.

Ønsker innspill

Bondelaget har jobbet i mange år med rovdyrpolitikken, og den blir ikke mindre viktig framover.

- Rovdyrpolitikken er viktig for Bondelaget. Det handler om beitenæringa i Nord-Trøndelag, sier Borgny Grande.
- Rovdyrpolitikken er viktig for Bondelaget. Det handler om beitenæringa i Nord-Trøndelag, sier Borgny Grande.
- Landbruksminister Sylvi Listhaug sier vi skal utnytte utmarksressursene, men det går ikke an med det store rovdyrtrykket vi har, sier Borgny Grande.

Hun håper å få innspill på møtet om hvordan Bondelaget kan jobbe videre, og hva som må prioriteres.

- Vi får ikke til å endre rovdyrpolitikken over natta, men vi kan bidra med å sette trykk på områder som er viktige for næringa, sier Grande, som er åpen for både ros og ris på møtet.

- Hvis noen er misfornøyde med det vi har gjort, vil vi gjerne høre det også, sier hun.

Møtet holdes på Snåsa hotell mandag 29. september kl. 19.00 - 22.00, og det serveres kveldsmat midtveis i møtet.

Fra Bondelaget møter også styremedlem Trine Hasvang Vaag i Norges Bondelag og fylkesleder Asbjørn Helland.

Kontakt Nord-Trøndelag

Tlf: 74 13 50 80 

Epost: nord.trondelag@bondelaget.no