Budsjett 2018 NTSG.                            
                            

                               Inntekt       Utgift

Medlemspenger        110000            
Ledegodtgjørelse                         14000    
Godtgjørelser                              50000    
Arbeidsgiveravgift                          8000    
Regnskap                                    6000    
Møteutgifter                                 8000    
Trykksaker                                  8500    
Reise/kjøring                              15000    
Rovviltutvalget                              5000    
Premier/gaver                             1 500    
Årsmøte                                    20000    
Renteintekter             9000            
                            
Sum                      119000       136000    
                            
Underskudd                            17000