Det har blitt innvilget fellingstillatelse på kongeørn i Rissa - endelig kan vi vel si:

 

http://www.fosna-folket.no/nyheter/article11360009.ece