Oppfordrer alle om å delta på folkemøtet om rovdyrpolitikk på Stiklestad Nasjonale Kultursenter

5.september 2013 18 - 20.

Det er viktig at beitenæringa kjenner sin besøkelsesrett.

 

http://www.rovdyr.org/bilder/folkemote-NT-s.jpg