Bøndene inviteres til dronemøte for å diskutere bruken av den flygende teknologien i sauesanking og beitetilsyn.

http://www.opdalingen.no/oppdal/rennebu/nyheter/framtidas-gjeterhund/s/5-37-31206