Fylkesårsmøte i NTSG

Fylkesårsmøtet for Nord-Trøndelag Sau og Geit 2013 blir avholdt den 1. og 2. mars 2014, på Quality Airport Hotel Værnes, i Stjørdal.

Sør-Trøndelag Sau og Geit vil avholde sitt årsmøte på samme tid og sted. Det vil bli et felles fagprogram lørdag 1. mars, samt den sosiale delen om kvelden.

Mer informasjon, endelig program og årsmøtepapirer vil bli utsendt senere.


MVH Styret