Styret i NTSG vil informere våre medlemer om gjerdeproblematikk langs jernbane. 

Det har i senere tid vært en del utfordringer med beiting og jernbane. Man har nå kommet fram til at Jernbaneverket er frikjent for gjerdeplikt, men har innrømt vedlikeholdsplikt ift eksisterende gjerder. Dette er det viktig at de som beiter langs jernbane og/eller er grunneier langs jernbane vet om. Det er da viktig at man gir beskjed til Jernbaneverket om nødvendig vedlikehold. 

I enkelte områder har også grunneiere fått tilbud fra jernbaneverket om at de setter opp nye gjerder mot at grunneier tar på seg vedlikeholdet. Vi vil presisere at det er viktig at grunneiere ikke tar på seg et slikt vedlikeholdsansvar fordi da er det grunneier som blir sittende med ansvaret, også hvis uhellet skulle være ute med dyr eller mennesker på jernbanen og det viser seg at gjerdet ikke er i god nok stand.