Nord-Trøndelag sau og geit 
Handlingsplan 2014 

Dato 

Aktivitet 

Ansvarlig 

Tema 

1. og 2. mars 

 

Årsmøte 

Styret 

Utmarka – fremtidig matfat for hvem? 

2. mars 

 

Styremøte 

Styret 

 

19. og 20. mars 

 

Rep.møte NSG 

Styret/Leder 

Leder deltar 

24. mars 

 

Fagmøte 

Styret og Nortura 

Parasitter hos sau 

April tidlig  
(innen 10.) 

Fagmøte 

Styret og Nortura 

Nye Sauekontrollen 

April  

 

Styremøte 

Styret 

Organisasjonsarbeid 

Mai/ 
Juni 

Styremøte og tillitsvalgmøte 

Styret 

Radiobjellelaget 
Runde fra lokallaga 

August/ 
September 

Styremøte 

Styret 

Status beitesesong 

Oktober 

 

Rep.møte NSG 

Styret/Leder 

Leder deltar 

November/ 
Desember 

Styremøte og tillitsvalgmøte 

Styret 

Evaluering av beitesesongen Runde fra lokallaga  
Orientering fra rep.møte Regnskap 
Innspill til jordbruksforhandling fra lokallaga 

Januar 

Styremøte 

Styret 

Regnskap  

Planlegging av årsmøte 

Februar 

Fagmøte 

Styret 

Innspill til jordbruksforhandlingene