Handlingplan 2018 

 

 

 

Dato 

Aktivitet 

Ansvarlig 

Tema 

08.jan 

Styremøte 

styret 

Styremøte 

16.feb 

Styremøte 

styret 

Styremøte – forbrede årsmøte 

17-18.feb 

årsmøte 

styret 

Fagmøte Årsmøtesaker 

18.feb 

styremøte 

styret 

konstituering 

15.mars 

Årsmøte NTB 

 

representasjon 

15 – 16 mars 

Årsmøte NSG 

NSG 

utsendinger 

Mars 

Møte med faglaga 

Styret 

Jordbruksforhandlingene 

9.april 

Styremøte-tillitsvalgtmøte 

Styret 

?? 

Mars -april 

Møte med fylkesmann 

 

Organisert beitebruk 

April/mai 

Fordelingsmøte 

Radiobjellelaget 

Fordeling av radiobjeller 

2.juni 

Grillaksjon 

Fylkes og lokallag 

Grilling av lam. 

Juni 

Styremøte 

Styret 

 

Okt/nov 

Styremøte-tillitsvalgtmøte 

Styret 

?? 

Okt 

Representantskapsmøte 

NSG 

 

Året 

Samarbeidsutvalg 

NTSG/STSG