Norges Bondelag har lagt ut en artikkel med informasjon til sauprodusenter, om hvordan forholde seg ved eventuelle rovdyrskader.
 
Artikkelen kan du lese på Norges Bondelag sine nettsider her: