INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORD-TRØNDELAG SAU OG GEIT – 2. og 3. mars 2019

 

 

STED: Scandic Hell, Stjørdal

LØRDAG 2. mars: FAGMØTE sammen med S-Trøndelag Sau og Geit

SØNDAG 3. mars: ÅRSMØTE

 

 

Møteprogram:

 

Lørdag 2. mars

11.30: Lunsj.

13.00: Fagprogram

Tema for fagprogram er pt ikke klart. Info ettersendes

 

17.00: Avslutning

 

1900/2000: Årsmøtemiddag.

 

 

 

Søndag 2. mars

0900: Årsmøte

 

Sakliste årsmøte:

 1. Åpning – navneopprop.
 2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
 3. Valg av 2 utsendinger til å skrive under protokoll.
 4. Leders tale.
 5. Årsmeldinger 2018.
 6. Regnskap 2018.
 7. Arbeidsplaner 2019
 8. Godtgjørelse til tillitsvalgte.
 9. Evaluere samarbeidsavtalen mellom Nord og Sør-Trøndelag Sau og Geit
 10. Innkomne saker.
 11. Budsjetter 2019.
 12. Valg.
  • Leder.
  • 2 styremedlemmer
  • Tre vararepresentanter i nummerrekkefølge
  • Nestleder
  • Revisorer.
  • Valgkomité.
  • Leder i valgkomitéen.
  • Valg av møteleder for årsmøtet i 2020

 

1300: Lunsj og hjemreise