INNKALLING TIL STYREMØTE I NORD-TRØNDELAG SAU OG GEIT

                                                                                               

Den 2. september klokken 15.00, Nortura Steinkjer

 

Sakliste:

 

Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste

 

Sak 2: Referatsaker/orienteringssaker

    • Møte med fylkesmannen

    • møte i Rovviltnemda

    • brev fra Mosvik Sau og Geit

 

Sak 3: Årets beitesesong.

Orientering fra fylkesmannen

 

Sak 4: Høstens tillitsvalgsmøte

-innhold og tema

 

Sak 5: Årsmøtet 2014

     • tid og sted

     • innhold

     • «ny» årsmelding

     • igangsetting av valgkomiteen.

 

Eventuelt

 

(Minner om at de som er hindret fra å møte må kontakte vara selv.)

 

 

Hjertelig velkommen!

 

 

Styret er også velkommen til og delta på møtet med værringene kl. 19.00

                                                                                        

Mvh Kristine Altin