Innkalling og sakliste til telefonmøte i Nord-Trøndelag Sau og Geit

 

Mandag 13. juni klokken 20.00.

 

Telefonnr og pin: se egen e-post fra Bjørn W.

 

 

 

Sakliste:

 

Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste.

 

Sak 2: Referat og orienteringsaker

* referat fra styremøtet 7.april og tillitsvalgsmøtet

* Brev sendt til sentralstyret Høyre. Rovviltutvalget

* Orientering arbeid oppfølging av lokallag v/ Tonje

 

 

Sak 3: Agrisjå 2017

 

Sak 4: Sau på Mære Landbruksskole

 

Sak 5: Søknad om støtte til tur

 

 

Eventuelt!

 

 

Velkommen!