Tillitsvalgtmøte i Nord-Trøndelag Sau & Geit

4.april klokka 19.00 i

kantina på Nortura Steinkjer 

 

 

Program:

- Inn på tunet - ønsker flere besøksgårder

- Trøndelag Juletrelag – «Sau og Juletre» v/ Alf Vikan

- Nord-Trøndelag Gjeterhundlag – orientering v/ Olav Tiller

- Nord-Trøndelag Radiobjellelag – orientering v/ Ståle Lyng

- «Min side» på NSG.no behov for oppdateringer

- Runde i Lokallaga

 

Enkel servering

Velkommen !

Hilsen Styret i Nord-Trøndelag Sau & Geit