Mattilsynet har sendt ut et informasjonsskriv om flytting av kopplam i mædisonen. Oppfordrer alle våre medlemmer til å lese gjennom dette, og følge de gjeldende retningslinjer. 

Informasjonsskrivet ligger her:

http://www.nsg.no/getfile.php/13135371-1588581830/Fylkeslag/Nord-Tr%C3%B8ndelag/Dokumenter/kopplaminfoMT.pdf