Ledermøte i Nord-Trøndelag Sau og Geit
 
 
27.oktober klokken 19.00, i Nortura sin kantine, ved avd. Steinkjer, inviteres alle lokallagsledere og beitelagsledere til ledermøte.
 
 
Vi starter møtet med servering av Norges nasjonalrett.
 
 
Tema for kvelden:
 
- Organisert beitebruk, søknadsprosess
Gjennomgang og orientering
ved fylkesagronom Lisbeth Rannem
 
- Søknad om erstatning av sau drept av fredet rovvilt
Rutiner søknad, og revidert erstatningsforskrift
ved Lina Nøstvold
  • Runde i lokallagene og beitelagene med oppsummering beitesesongen 2014
     
  • Informasjon fra styret
 
 
Hjertlig velkommen!
 
 
 
Pga. Matservering har vi påmelding til møtet. Denne sendes til Stig Runar Størdal innen 20.oktober. Stig.runar.stordal@nortura.no eller SMS til Kristine Altin 48138675
 
 
 
Takker på forhånd Nortura for sponsing av måltid og kjøkkenhjelp.
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen
Styret