Medlemsmøte I Nord-Trøndelag Sau & Geit

Onsdag 22.november 2017 kl.18.00

I Peisestua på Mære Landbruksskole

 

 

Program:

- Sauholdet på Mære Landbruksskole. Dagens drift, og planer for framtida. Orientering v/Helge       Stuberg som er ansvarlig for sauen på Landbruksskolen.

- Markedssituasjonen for sau og lammekjøtt, Framtidsutsikter. Aktuelle ting fra NSG v/styreleder     Kjell Erik Berntsen.

- Nord-Trøndelag Gjeterhundlag – orientering v/Olav Tiller.

- Runde med Lokallaga.

- Orientering fra styret

 

På grunn av servering under møtet ber vi om at de som ønsker å delta på møtet melder seg på med navn på SMS til 97003012, innen mandag 20/11 kl.23,00.

 

Velkommen

Hilsen

Styret i Nord-Trøndelag Sau & Geit

v/Ketil Løvseth