Det gikk raskt å få et møte med Klima-og miljø departementet (KLD)

I dag 5.7.24, fikk jeg møte Klima-og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen til et kort Teamsmøte. Jeg er svært takknemlig for at vi bor i et land der det er kort veg mellom oss vanlige mennesker og de som sitter ved kongens bord.

Med meg på møtet var Simon Landfald, leder i Nord-Trøndelag Sau og Geit (NTSG), Per Fossheim, beite -og utmarksrådgiver Norsk Sau og Geit (NSG) og Bente Estil, leder i rovviltnemnda i region 6 (Trøndelag Arbeiderparti).

Det viktigste for oss nå å få videreført vedtaket om felling av binne NT125 og hennes unger som det ble gitt felling på i 2023, men som ikke ble effektuert. NT125 har forvoldt stor skade i beiteprioritert område i mange år og ble første gang registret i Roktdalen i 2020. Siden har den blitt registrert der hvert år og i 2023 for første gang med avkom. Hun bruker også områdene til flere beitelag i samme område, slik at mange beitebrukere i Snåsa, Steinkjer og Verdal er berørt.

Det er de historiske tapa og faren for framtidig skade som er begrunnelsen for vedtaket i fjor, samt dyrelidelsene og belastningen det er for beitebrukerne. Dette veier tungt fordi skadene skjer i områder som er avsatt til beiting. Stortinget har i rovviltforliket sagt at i disse områdene skal det kunne drives næring.

Det er allerede søkt om skadefelling på NT125 2 ganger i år. NTSG har klaget på avslaga som er gitt av Miljødirektoratet (M. dir.). Klagen er ennå ikke behandlet hos M. dir. Opprettholder de sitt avslag vil KLD behandle saken så raskt som mulig.

Bjelland Eriksen var enig i at situasjonen var lik den i fjor, men at det er en vanskelig sak. Historikken og soneforvaltninga er fortsatt relevant, men han kunne selvsagt ikke love noe utfall før saken var grundig behandlet.

Etter møtet lever håpet videre for oss som vet at dette ikke går over av seg selv!

 

Tone Våg