Hei!

 

Styret i Nord-Trøndelag Sau og Geit inviterer til møte med tillitsvalgte:

 

Sted: Nortura Steinkjer

Tid: Mandag 14. november, kl. 1930.

 

Tema:

1.       Fylkessammenslåing

2.       Veterinære forhold – blant annet restriksjoner flytting av dyr

3.       Orienteringer

·         Gjeterhundlaget

·         Rovviltutvalget

·         Valgkomiteen

4.       Andre aktuelle saker

 

 

Servering av fårikål!

 

 

Pga servering bes interesserte melde på antall til undertegnede på e-post: stig.runar.stordal@nortura.no, innen fredag 18. november 2016

 

 

 

For styret i Nord-Trøndelag Sau og Geit

 

 

Med vennlig hilsen

 

Stig-Runar Størdal

stig.runar.stordal@nortura.no

Tlf. 94134988