NTSG har i flere år hatt frittstående nettsider under domenet http://www.ntsg.no

Etter at NSG fikk nye nettsider i vinter, har vi besluttet å flytte våre nettsider over til http://www.nsg.no/n-troendelag/

Overflyttingen vil skje gradvis, avhengig av kvote- og snøforhold (gaupejakt prioriteres av webansvarlig). I en overgangsfase vil det nok være en del "dobbeltføring", men vi vil forsøke å få alt nytt inn på de nye nettsidene, og ta med oss historikken fra ntsg.no etterhvert.