ÅRSMØTET ER 28/2 - 1/3-2015.     NB!!!!     FRIST FOR PÅMELDING 24/2-15!!!!!!!!

TLF. NUMMER FOR PÅMELDING:  FINSÅS KURSSENTER  74 15 24 30

De som har meldt seg på til Stig Runar Størdal trenger ikke ringe Finsås.

Her finner du program for dagene på side 6:

http://www.altinonline.no/ntsg/arsmelding/2014/aarsmelding2014.pdf