Vellykkede fagmøter om parasitter hos sau!

Tirsdag 24. mars arrangerte Nord-Trøndelag Sau og Geit og Nortura to fagmøter i fylket, der temaet var parasitter hos sau.

Spesialveterinær Atle Domke fra Helsetjenesten for sau, Animalia, tok turen fra Stavanger for å dele sin kunnskap om emnet. Han tok for seg rundormens og koksidienes livssyklus, resistensutvikling, forebyggende tiltak og riktig behandling mot parasittene. Korrekt inngiving av parasittmiddel og bytte mellom de ulike midlene ble gjennomgått, noe mange var positive til en repetisjon om.

De to møtene ble avholdt på Høylandet Skysstasjon og Stiklestad Hotell, og det ble talt til sammen 90 oppmøtte. Gode tilbakemeldinger etter endt møtedag bekrefter at dette var vellykkede fagmøter om et viktig tema!

 

 

https://www.nsg.no/getfile.php/1363427-1396006646/Fylkeslag/Nord-Tr%C3%B8ndelag/Bilder/Fagm%C3%B8teParasitterStiklestad%20%282%29.jpg
 

Bilde 1: Atle Domke fra Animalia svarte godt på spørsmål fra de 70 oppmøtte på Stiklestad Hotell.

Bilde 2: Livssyklusen til rundormen. Bilde hentet fra temahefte om rundorm, Animalia

.

Bilde 3: Livssyklusen til koksidiene. Bilde fra Atle Domke, Animalia.

 

 

Linker til aktuelt fagstoff: Fagstoff om parasitter:  http://animalia.no/Dyrevelferd-og-dyrehelse/Helsetjenesten-for-sau/Dyrehelse/Parasitter/

Sauehelsenett:   http://animalia.no/Sauehelsenett/

Publikasjoner om parasitter: http://animalia.no/Dyrevelferd-og-dyrehelse/Helsetjenesten-for-sau/Publikasjoner

Norturas fagbibliotek om helse hos sau(Må være innlogget for å lese dette): https://medlem.nortura.no/smaafe/fagbibliotek/helse