Styremøte 04.sept 17 på Nortura, Steinkjer.

 

Innkalling og sakliste.

 

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

 

Referatsaker.

 

Hilmar Kleppe fra MR er oppnevnt som medlem av gjeterhundrådet i NSG.

 

Atle Moen er oppnevnt som medlem av avlsrådet i NSG med Audun Tiller som varamedlem.

 

Støtte til seniortreff er tidligere vedtatt med betaling av porto ved utsending av invitasjoner. Det er til nå ikke kommet noe krav fra arrnagementskomiteen, men er nok ikke noe vesentlig beløp.

 

Grillaksjon er gjennomført i mange lokallag og ervel å betrakte som vellykket. Det ble totalt servert ca 2000 smaksprøver i forbindelse med aksjonen.

 

Status mulig sammenslåing av fylkeslagene i NT og ST.

Komiteen har så langt ikke hatt noe møte, men skal samles i løpet av september. Lederen har så langt gjort litt forbredelser.

 

Beitesessongen 2017.

· Hund er utfordring i noen områder.

· Båndtvangen håndheves ikke etter 20.aug i mange områder.

· Bjørn har også vært en utfordring og spesielt i Meråker, men er også andre områder er rammet.

· Gaupe er også gitt tap i flere områder.

· Er observert ulv også NT dette året uten at vi kjenner til at det er dokumentert tap av ulv dette året.

 

Eventuelt.

Kåringsplan oppsatt i samråd med ringene og legges på nettsida til NTSG.

 

Neste møte og tillitsmannsmøte 13.november 2017

 

 

Høringsmøte ny forvaltingsplan gjennomgått før møtet i kveld.