Styremøte på Nortura, Malvik 04.04.19.

 

Tilstede: John Gunnar Stormo, Ketil Løvseth, Arvid Wold, Jørn Ove Heggland og Bjørn Wæhre.

Forfall: Mette Løvli.

 

15 – 2019 Godkjenning av innkalling og sakliste.

 

Ingen merknader.

 

16 – 2019 Årsmøtet NSG 2019.

 

Årsmøtet vart ryddig og greit og kan se ut som betente saker er lagt død.

Det finnes en del medlemmer som snakker NSG ned og dette kan ikke aksepteres i lang tid.

 

17 – 2019 Forslag på bytte av bank.

 

Regnskapsfører har forhandlet til bedre vilkår, men ikke konkretisert enda. Vurderes når vi har det mer konkret.

 

18 – 2019 Etterlyser svar fra NSG om bruk av paragrafer i erstatningsforskriften.

 

Dette er behandlet i AU tidligere.

 

19 – 2019 Neste møte.

 

Torsdag 13.juni på Nortura, Steinkjer.

 

20 – 2019 Eventuelt.

 

Arvid har møtt på møte i fjellstyresambandet. Mye endringer kan komme i forbindelse med endringer i fjelloven. Kan bli konflikter mellom beiteinteressene i forhold til jaktinteressene.

 

Malvik 04.04.19

BW