Ledermøte Nord-Trøndelag Sau og Geit

Tid og sted: Mandag 27. oktober, Nortura Steinkjer

Leder ønsket velkommen, og Nortura serverte deretter får-i-kål.

35 deltagere.

 

*Orientering om organisert beitebruk v/Listbeth Rannem, Fylkesmannens landbruksavdeling

*782 beitelag i 2013.

*Egen forskrift og retningslinje for Nord-Trøndelag. Alle lag med organisasjonsnummer kan søke om tilskudd, uansett organisasjonsform. Blir krav om SA.

*Et beite må ha minst to medlemmer og skal godkjennes av kommunen.

*Egen instruksjonsvideo og egen veileder på nettsidene til landbruksdirektoratet.

*Ang spørsmål om rettigheter til gjerder, der grunneier er motvillig. Kommer tilbake med svar.

 

*Erstatningsordningen v/Julie Westerhus, Fylkesmannens miljøavdeling

*Revidert forskrift om erstatning.

*Krokanndommen

*Hvem kan søke om erstatning

oRett til produksjonstilskudd

oSøkt innen fristen

oBosatt i Norge

oSe forskriften.

*Gjennomgang av søknadsprosedyrer

 

*Orientering fra lokallaga:

Meråker: Slapp 4845 sluppet. Tapt 3,3 prosent sau og 12 prosent lam. Verre i nordover. Ikke bjørn, men store tap til jerv. 22 medlemmer i beitelaget. Også noe storfe.

Indre Namdal: Ett beitelag i Grong, ett på Høylandet. Færre brukere. Tidlig bjørn. En bjørn felt. Mange tar heim 1. august. Også mye jerv. En dårlig sommer. Ikke fornøyd med SNO sin håndtering i sommer. Opptil ¼ av voksne søyer tapt.

Frol: 9 aktive brukere. Tidlig bjørn. Ikke felling. Senere mye jerv. Lammetap på 12,3 %. Store variasjoner.

Skjækra: Beste sommer på lange tider. Lite tap.

Snåsa generelt: 5 beitelag. Flere beitelag melder om lavere tap. Ett beitelag med store tap (innenfor yngleområder for bjørn). Brukerne her er i ferd med å gi seg. Redd for skadeforskyvning.

Skogn: 2,5 % på voksne søyer, 6+ % på lam. Roligere sommer enn på lenge.

Verdal generelt: Sørfjella har store tap. Andre deler av kommunen har mindre tap. Brukere i Sørfjella vurderer omstilling.

Skjækerfjella: Lammetap som før grunnet jerv. Sauetapet halvert, pga manglende bjørn.

Kråka: Største tap mot Sørfjella. Ellers greit.

Hegra Sau og Geit: Rolig sommer. Ett kadaver grunnet jerv funnet.

Sparbu Sau og Geit: Mer tap i Henningvola i år enn tidligere. Over 10 % lammetap.

Stod: Voksesau vesentlig redusert. Lammetapa er varierende. Noen uten tap, andre med store tap.

Ogndalen: Nesten ikke tap.

Namdalseid og Osen: Påvist gaupe og ørn. Generelt mindre tap. Aktiviteter med grillkveld og gjeterhundprøve. Møter og klippekurs. Har hatt laushund i beitelaget. Planer om flere aktiviteter

Namsos: Lite tap generelt, men et par besetninger med store tap. Dokumentert gaupe og ørn. Men tror jerven er største skadevolderen.

Verran: Har tap, men ikke oversikt pt.

 

*Info fra fylkesstyret:

Arvid Wold: Gjennomgang av Krokandommen. NSG ønsker tilbakemelding på behandling av erstatningssaker etter 2008. I form av innsending av dokumentasjon.

Mette Løvli: Info om fylkesårsmøtet. Ønsker innspill på tema.

Kristine Altin: Orienterte om gjennomføring av årsmøter i lokallag. Lokallaga skal etter vedtektene har gjennomført årsmøte, før fylkesårsmøtet, for å ha stemmerett. Kristine gikk gjennom skjema.

 

- Stig Runar Størdal