Hei!

Fylkesmannen i Nord-Trøndelags landbruksavdeling gjennomførte i april-juni 2013 en spørreundersøkelse blant samtlige 492 sauebønder i Nord-Trøndelag. Trøndelag forskning og utvikling har på oppdrag fra Fylkesmannen bistått i dette arbeidet med behandling av innsamlet materiale og produsert rapport. Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge situasjonen for sauebønder i fylket når det gjelder driftsapparatet og motivasjon for å fortsette som sauebonde i framtida.

 

Onsdag 8.1.2014 kl 10 skal Fylkesmannen legge fram resultatene fra undersøkelsen. Dette vil foregå på Statens hus. Møterommet er Leka i 1. etg. (Se også info på tavle ved inngang).

 

Landbruksdirektøren ønsker dere velkommen til begivenheten!

 

Med vennlig hilsen

 

Lisbeth Rannem