14. oktober ble revidert mædiforskrift kunngjort. Legger ved link til forskriften:

https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2020-10-14-2040