Nord-Trøndelag Sau og Geit.
Tillitsvalgte valgt på årsmøtet i 2017.

Leder: Ketil Løvseth, Malm (valgt 2018)

John Gunnar Stormo, Meråker (valgt 2017)

Mette Løvli, Stod (valgt 2017)

Arvid Wold, Verdal (valgt 2018)

Jørn Ove Heggland, Snåsa (valgt 2018)

Nestleder: Arvid Wold, Verdal

Varamedlemmer:

Paula Berg, Verdal.

Tone Våg, Snåsa.

Oddbjørn Kaasa, Meråker

Revisorer:

Tor Egil Nicolaisen, Verdal (valgt 2018)

Martin Kolstad, Vuku (valgt 2017)

Vararevisor:

Morten Munkeby, Levanger

Valgnemnd: Stefan Skulstad, Osen (valgt 2018 for 1 år)

Karin Rekve, Verdal (valgt 2017)

Peder Klegseth, Lånke (valgt 2018)

Varamedlemmer:

Morten Munkeby, Frol (For Rekve)

Brit Solem, Hegra (For Klegseth)

Olav Svee, Namdalseid (for Skulstad)

Møteleder for årsmøtet 2014 (i 2015):

Kjetil Hermanstad, Grong.

Valg av landsmøteutsendinger til NSG:

Leder og nestleder enst valgt.

 

Medlem i rovviltutvalget:

Kristine Altin, Namdalseid (valgt 17 for 3 år)

Kjetil Hermanstad, Grong (valgt 17 for 2 år)

Line Kolås, Snåsa (valgt 17 for 3 år)

Torfinn Sivertsen, Verdal (valgt 2018 for 3 år)

 

Malvik, 09. Mars 2018
Bw