Tillitsvalgte valgt på årsmøtet i 2020.

Leder:              Oddbjørn Kaasa, Meråker         (valgt 2020 for 1 år)

                        John Gunnar Storm, Meråker    (valgt 2019)

                        Arvid Wold, Verdal                   (valgt 2020 for 1 år)

                        Kristoffer Moan, Leksvik           (valgt 2020)

                        Elise Valstad Moksnes, Levanger (valgt 2020)

Nestleder:        Kristoffer Moan, Leklsvik

Varamedlemmer:

  1. Tone Våg, Snåsa.
  2. Tommy Røtting, Ytre Namdal
  3. Paul Kristian Homstad, Overhalla.

 

Revisorer:

                        Tor Egil Nicolaisen, Verdal        (valgt 2020)

                        Martin Kolstad, Vuku                (valgt 2019)

Vararevisor:

                        Morten Munkeby, Levanger

 

Valgnemnd:      Peder Klegseth, Lånke   Leder   (valgt 2018)

                        Kjetil Hermanstad, Indre Namdal (valgt 2019)

                        Kjetil Okkenhaug, levanger       (valgt 2020)

Varamedlemmer:

                        Brit Solem, Hegra                     (For Klegseth)

                        Hans Petter Hestmo, Osen        (for Hermanstad)

                        Morten Munkeby, Levanger     (for Okkenhaug)

 

Møteleder for årsmøtet 2020 (i 2021):

                        Kjetil Hermanstad, Grong.

 

Valg av landsmøteutsendinger til NSG:

                        Styret får fullmakt til å utnevne de som kan reise.

 

Medlem i rovviltutvalget:

                         Kristoffer Moan, Leksvik (valgt 19 for 3 år, men utgår da han ble valgt inn i styret på årsmøtet 2020)

                        Torfinn Sivertsen, Verdal          (valgt 2018 for 3 år)

                        Anne Marken, Meråker            (valgt 2020 for 3 år)

                        Amund Nagelhus, Overhalla     (valgt 2020 for 3 år)

 

Malvik, 3. Mars 2020
Bw