Invitasjon til Tillittsvalgsmøte!

3.juni klokken 19.00, i Nortura sin kantine på Steinkjer.

 

Program:

Kl 19.00: Velkommen!

 • Orientering om årets jordbruksoppgjør, evt endringer av tildelingsmidler hos fylkesmannen,

  v/ fylkesagronom Lisbeth Rannem

  Tips og triks ved bruk av radiobjeller

 • v/Ståle Lyng

   

  Ca 20.30: Pause med noe å bite i.

   

 • Runde i lokallagene, samt Avlsutvalget og Gjeterhundlaget

  Informasjon fra fylkesstyret

 • Ca 22.00: Møtet slutt og vel hjem!

  Ønsker hjertelig velkommen!                                                                                                           

                                                                                     

  Med vennlig hilsen                                  

  Fylkesstyret