Det er allerede pågående rovdyrangrep med kadaverfunn i Harran. NTSG har vært i kontakt med beitebrukerne flere ganger i løpet av våren, som allerede har fått flere urimelige pålegg fra myndighetene. NTSG har vært inne i denne saken og tilbydd vår hjelp og kompetanse både til beitebrukerne og ordførerne.

Det skal holdes et møte i morgen, tirsdag 16.06.20, i Grong/Harran. Her er ikke NTSG invitert eller ønsket. Etter dette møtet vil vi få mer informasjon, og vi vil komme tilbake med informasjon til våre medlemmer.