Årsmeldingen til gjeterhundnemnda er en del av årsmeldingen for Nordland sau og geit.  Se samlet årsmelding her: