Styret til Nordland gjeterhundnemnd består av:

Verv

Navn

Tlf

E-post

Leder

Svein Ragnar Engan

975 06 308

sre.enga@outlook.com

Styremedlem

Knut Nymo

959 83 729

knnymo@online.no

Styremedlem

Tom Even Lillemo

992 73 736

tomeven@dcpost.no