Under er en oversikt over gjeterhundlag og hvem som er leder for laget.  Oppdateres fortløpende

Dersom ditt lag ikke står her.  Send e-post til leder som videreformidler til webansvarlig.

Vesterålen gjeterhundlag

Jann-Tore Johansen


Saltdal gjeterhundlag


Lofoten gjeterhundklubb

Mats-Åge Myklebust
E-post: lofotengjeterhund@outlook.com | Mobil: 95734365


Hemnes Gjeterhundlag

Tom Even Lillemo
E-post: tomeven@dcpost.no | Mobil: 99273736