Under er en oversikt over gjeterhundlag og hvem som er leder for laget.  Oppdateres fortløpende

Dersom ditt lag ikke står her.  Send e-post til meg på lars.utvik@gmail.com

Lag Kontaktperson Facebook/hjemmeside Epost Telefon
Vesterålen gjeterhundlag Jann-Tore Johansen Ja  her.    
Saltdal gjeterhundlag        
Lofoten gjeterhund klubb Mats-Åge Myklebust Facebook  lofotengjeterhund@outlook.com 95734365
Hemnes Gjeterhundlag Tom Even Lillemo   tomeven@dcpost.no 99273736