Her er litt oppdatert informasjon om lisensfelling på jerv i Nordland, referert fra utsendt epost fra seniorrådgiver Øyvind Skogstad - Fylkesmannen i Nordland

Per 12. januar er det felt 7 jerv i Nordland denne sesongen:

Dato

Kjønn

Kommune

11.01.2015

Hunn

Rana (N)

07.12.2014

Hunn

Saltdal (N)

04.12.2014

Hann

Grane (N)

24.11.2014

Hann

Saltdal (N)

05.11.2014

Hann

Saltdal (N)

28.09.2014

Hann

Saltdal (N)

27.09.2014

Hann

Narvik (N)

Fylkesmannen har den 12.01.2015 i samråd med rovviltnemnda tildelt to dyr til indre midtfylke. Gjenværende kvoter er nå som følger:

·         Nordfylket sør for Rombaken: 2 jerv (av kvote på 3 dyr)

·         Ytre Midtfylket: 4 jerv (av kvote på 4 dyr)

·         Indre Midtfylket: 3 jerv (av kvote på 5 dyr + 2 fridyr tildelt 12.jan)

·         Ytre Sørfylket: 3 jerv (av kvote på 3 dyr)

·         Indre Sørfylket: 2 jerv (av kvote på 4 dyr)

·         Reservedyr: 3 jerv

·         Tisper igjen: 10 (av en kvote på 12 dyr)

Til en hver tid oppdatert kvote kunngjøres på kvotetelefonen: 755 31 560. Kvotetelefonen var dessverre ute av drift en tid sist helg på grunn av tekniske problemer. Dette skal nå være ordnet.

All felling eller forsøk på felling skal umiddelbart meldes til Fylkesmannen på telefon 47 82 90 91.

Mer informasjon om lisensfellinga finnes på Fylkesmannen i Nordland sine nettsider