Det har kommet inn henvendelser til styret om status med den nye åteforskriften.  Fylkesmannen i Nordland har vært i kontakt med Miljødirektoratet, og det kommer melding derifra om at det jobbes med å få den ut på høring i mars måned.