Dark Overlay

Lokallagsstyre Ballangen Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Ole Punsvik Leder 911 13 635
Frank Arntsen Leder 950 86 415
Frank Arntsen Nestleder 950 86 415
Ole Punsvik Nestleder 911 13 635
Arnhild Pedersen Styremedlem 916 36 655
Torleif Myklebost Kasserer 995 38 048
Grete Espejord Arntsen Sekretær 934 25 189