Dark Overlay

Lokallagsstyre Bindal Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Andreas Kjærstad Leder 414 33 858
Kyrre Sevaldsen Nestleder 957 31 795
Harald Erling Otervik Styremedlem 958 78 162
Elisabeth Sevaldsen Kasserer 471 51 342