Dark Overlay

Lokallagsstyre Fauske og Sørfold Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Snorre Forsbakk Leder 997 48 104
Kenneth Larsen Nestleder 993 88 179
Trine Rølvåg Styremedlem
Bjørnar Sveli Kasserer 971 71 896
Johan Rødås Sekretær 984 40 535