Dark Overlay

Lokallagsstyre Hadsel Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Geir Amundsen Leder 911 30 417
Finn Hokland Nestleder 977 02 426
Jens Are Jenssen Styremedlem
Jens Are Jenssen Styremedlem
Are Nilsen Sekretær 959 46 158