Dark Overlay

Lokallagsstyre Herøy og Alstahaug Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Kari Sæther Leder 948 13 893
Finn Grønnevik Nestleder 905 63 985
Jan Arne Johansen Styremedlem 917 13 965
Tom Hjellestad Kasserer 482 86 438
Kirsti Johanne Karlsen Sekretær 911 77 650