Dark Overlay

Lokallagsstyre Leirfjord Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Terje Bjørsvik Leder 414 70 819
Ivar Magnus Thoresen Nestleder 918 84 448
Lars Andreas Botn Styremedlem 952 78 338
Johnny Olav Johnsen Kasserer 906 32 921
Ingebjørg Svarstad Sekretær 975 00 211