Dark Overlay

Lokallagsstyre Nesna Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Geir Tønder Leder 907 62 861
John Harald Johnsen Nestleder 948 32 991
Lena Kristin Vollen Styremedlem 952 96 009
Eskil Johan Engen Styremedlem 902 65 674
Liv Kari Huskebakk Sekretær 482 81 743