Dark Overlay

Lokallagsstyre Steigen Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Heidi Marhaug Leder 911 23 605
Berit Staurbakk 1. Varamedlem 911 59 325
Rasmus Moen 1. Varamedlem 992 67 324
Jan Erik Disen Styremedlem 938 61 688
Rasmus Moen Styremedlem 992 67 324
Fred Terje Hansen Kasserer 970 01 428
Unni Brunes Visthoff Sekretær 958 75 641