Dark Overlay

Lokallagsstyre Vefsn Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Berit Hundåla Leder 481 23 789
Laila Aalbotsjord Nestleder 994 68 501
Eva Mosheim 1. Varamedlem 915 96 229
Solfrid Løvli Hundåla 2. Varamedlem 977 71 599
Bjørnar Åsvang Styremedlem 481 86 674
Elin Abelsen Kasserer 470 32 513
Laila Aalbotsjord Sekretær 994 68 501