Årsmøtet i Nordland sau og geit ble tradisjon tro gjennomført siste helgen av februar (22 - 23).  Leder Ann Guro Hansen åpnet årsmøtet og fagdag på sin selvsikkre måte.  Det var representanter for de fleste lokallagene i Nordland Fylke.

Etter åpningen startet fagdagen der vi først fikk orientering fra Mattilsynet v/ Berit Gjerstad om deres rapport og funn omkring utgangersau.  Undersøkelsen er basert på en spørreundersøkelse som ble sendt til alle saubøndern i Nordland.

Jo Agnar Hansen, saubonde og aktiv på gjeterhund fra Alvdal i Østerdalen hadde foredrag om maskinsammarbeid, og hvordan dette kunne organiseres for å gjøre det mulig å ha en traktor i fellesskap mellom tre bønder.  Han holdt også ett foredrag om bruk av gjeterhund.

Christer Skreslett, sau og grisbonde i Korgen holdt ett foredrag om mekanisering og sauhåndtering i saufjøset. Samme foredraget ble presentert under lammekongressen Lam 2014, som ble avholdt i Tønsberg i februar.

Styret i Nordland sau og geit takker samtlige foredragsholdere for flotte foredrag under årets fagdag.

Etter fagdagen startet årsmøtet. Referat fra årsmøtet kan leses her... (om litt)