Fylkesmannen i Nordland v/ Miljøvernavdelingen har publisert en orientering om årets gapejakt. Kvoten på årets jakt er på 6 gauper. Den starter 1 februar og avsluttes 31 mars.

Nærmere opplysning om jakta finnes på Fylkesmannen internettsider her.