Her er oversikt over NM - kvalifiseringen i Nordland.  Det er lagt ut orientering tidligere på hjemmesidene våre om påmelding til konkurransen i Lurøy nå 12 - 13 april, og informasjon om konkurransen i Vesterålen 4 - 5 oktober. 

Her er samlet oversikt over tellende konkurranser.  Nærmere opplysning om de enkelte konkurransene vil komme etterhvert.  Opplysningene vil også bli publisert på Nordland gjeterhundnemd sin facebookside. 

Dato Grad Sted Arrangør
Konkurranser
12 - 13 april   Lurøy Solheim gård
20 - 21 september FM Hemnes  
27 - 28 september NNC Troms  
4 - 5 oktober NNC Vesterålen Vesterålen gjeterhundlag