Fylkesmannen i Nordland ved landbruks og reindriftsavdelingen (LARA) har lokalt ansvar for å ta i mot endringer og korrigereinger på den geografiske plasseringen av beitelagsgrensene på vegne av Skog og Landskap.

Det er anbefalt fra fylkesmannen at kart og terreng stemmer med virkeligheten.  Dersom det er endringer som må gjøres så ta å skriv ut kart, og tegn inn rett beitelagsgrense, og send dette til LARA.  Kartklienten finner dere her.  

Beitelagsgrensene benyttes også i rovviltarbeidet til rovviltnemndene, så det er viktig at dette stemmer.  Fylkesmannens hjemmeside er her